Ergebnisse 2020

   

                                                                                                

Wegen Corona - Pandemie finden keine Swiss - Cup Turniere 2020 statt !

Zum Swiss - Cup zählen folgende 5 Turniere:
.
26. April
17. Mai
31. Mai
21. Juni
16. August
1. Swiss - Cup
2. Swiss - Cup
3. Swiss - Cup
4. Swiss - Cup
5. Swiss - Cup
Eschenz  TG
Buchs  SG
Schliern b. Köniz  BE
Axalp   BE
Bad Zurzach  AG


Schweizermeisterschaft

Rangliste:  SM  2020  Einzelwertung + Teamwertung                     

SM Einzelwertung 2020
Saas - Almagell  29. August
.
image-10687262-SM_2020_D-c9f0f.jpg?1598884046152

Mit 2 m 03 cm der Längste
und jetzt auch der Grösste !
 
   1.   Rang
   2.   Rang
   3.   Rang
   4.   Rang
   5.   Rang
   6.   Rang
   7.   Rang
   8.   Rang
   9.   Rang
 10.   Rang
 11.   Rang
 12.   Rang
 13.   Rang
 14.   Rang
 15.   Rang
 16.   Rang


Müller  Simon
Nydegger  Daniel
Deppeler  Monika
Ammann  Andreas
Hardegger  Hans
Scheuner  Adrian
Zurbrügg  Jürg
Petrig  Norbert
Michel  Hans
Heimgartner  Stephan
Burkhardt  Erika
Hofmann  Daniel
Burkhardt  Ernst
Müntener  Christian
Scheuner  Erika
Bernegger  Monika

Schliern - Köniz
Schliern - Köniz
Bad  Zurzach
Privat
Buchs  SG
Schliern - Köniz
Schliern - Köniz
Bad  Zurzach
Schliern - Köniz
Bad  Zurzach
Schliern - Köniz
Schliern - Köniz
Schliern - Köniz
Buchs  SG
Schliern - Köniz
Buchs  SG


SM Teamwertung 2020
Saas - Almagell  30. August.
.
image-8313491-Team.jpg
SM Teamwertung

Wegen Schlechtwetter fand keine Teamwertung  statt !.

Internationaler - C u p   2 0 20

Wegen Corona - Pandemie findet kein Internationaler - Cup u. die EM statt !

Zum Internationalen - Cup zählen folgende Turniere:

Pernitz - Neusiedl  A
Schliern - Köniz  CH
Reutlingen  D
13./14. Juni
04./05. Juli
05./06. Sept.2020

image-placeholder.png
Hardt / D  06. Januar 2020

3 Königs - Turnier

3. Rang  Ernst  Burkhardt  Schliern - Köniz CHimage-10628477-24h_2020_A-d3d94.jpg?1595871532599
Jürg, Andy, Aleks
Pernitz - Neusiedl / A  24. Juni 2020

Lemopipapotu  Freundschaftsturnier

1. Rang  Andreas  Lambor  Pernitz - Neusiedl  A
2. Rang  Jürg  Zurbrügg  Schliern - Köniz  CH
3. Rang  Aleksander  Wroblewski  Pernitz - Neusiedl  Aimage-placeholder.png
Pernitz - Neusiedl  25./26. Juni 2020


24h Marathon  Doppel - Freundschaftsturnier

1. Rang  Lothar  Baumanns  /  Martin  Frenzel  /  D + A
2. Rang  Jürg  Zurbrügg  /  Andreas  Ramseyer  / CH
3. Rang  Guido  Krenn  /  Andreas  Lambor  /  A
4. Rang  Alexandra Niederl  /  Andreas Niederl  /  A