Ergebnisse 2020

   

                                                                                                

Wegen Corona - Pandemie finden keine Swiss - Cup Turniere 2020 statt !

Zum Swiss - Cup zählen folgende 5 Turniere:
.
26. April
17. Mai
31. Mai
21. Juni
16. August
1. Swiss - Cup
2. Swiss - Cup
3. Swiss - Cup
4. Swiss - Cup
5. Swiss - Cup
Eschenz  TG
Buchs  SG
Schliern b. Köniz  BE
Axalp   BE
Bad Zurzach  AG


Schweizermeisterschaft

Rangliste:  SM  2020  Einzelwertung + Teamwertung                     

SM Einzelwertung 2020

image-placeholder.png
SM Teamwertung 2020.
.
image-8313491-Team.jpg

.

Internationaler - C u p   2 0 20

Wegen Corona - Pandemie findet kein Internationaler - Cup u. die EM statt !

Zum Internationalen - Cup zählen folgende Turniere:

Pernitz - Neusiedl  A
Schliern - Köniz  CH
Reutlingen  D
13./14. Juni
04./05. Juli
05./06. Sept.2020

image-placeholder.png
Hardt / D  06. Januar 2020

3 Königs - Turnier

3. Rang  Ernst  Burkhardt  Schliern - Köniz CH
image-10628477-24h_2020_A-d3d94.jpg?1595871532599
Jürg, Andy, Aleks
Pernitz - Neusiedl / A  24. Juni 2020

Lemopipapotu  Freundschaftsturnier

1. Rang  Andreas  Lambor  Pernitz - Neusiedl  A
2. Rang  Jürg  Zurbrügg  Schliern - Köniz  CH
3. Rang  Aleksander  Wroblewski  Pernitz - Neusiedl  Aimage-placeholder.png
Pernitz - Neusiedl  25./26. Juni 2020


24h Marathon  Doppel - Freundschaftsturnier

1. Rang  Lothar  Baumanns  /  Martin  Frenzel  /  D + A
2. Rang  Jürg  Zurbrügg  /  Andreas  Ramseyer  / CH
3. Rang  Guido  Krenn  /  Andreas  Lambor  /  A
4. Rang  Alexandra Niederl  /  Andreas Niederl  /  A